Για την πλοήγηση

header image

Ψυχομετρική αξιολόγηση


Η επιστημονική ομάδα στο Κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας & ψυχοθεραπείας Νίκος Πράκουρας, που βρίσκεται στη Χαλκίδα, πραγματοποιεί ψυχομετρική αξιολόγηση.

Ουσιαστικά, χρησιμοποιεί διάφορα ψυχολογικά τεστ, με σκοπό την καλύτερη διάγνωση της πνευματικής ή ψυχικής κατάστασης και συμπεριφοράς ενός ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα παρακάτω.

Χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών για την: