Για την πλοήγηση

header image

Συμβουλευτική γονέων


Βασικοί στόχοι του Τμήματος Συμβουλευτικής Γονέων είναι αρχικά η ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού, η ψυχοεκπαίδευση των γονέων στις δυσκολίες του παιδιού με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και τέλος, η ενεργός συμμετοχή τους στη θεραπευτική παρέμβαση.