Για την πλοήγηση

header image

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση - Ψυχοθεραπεία


Το τμήμα Παιδοψυχιατρικής - Ψυχοθεραπείας απαρτίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Κέντρου και έχει ως βασικό στόχο την κλινική αξιολόγηση, τη διάγνωση, το σχεδιασμό και την παροχή θεραπευτικής παρέμβασης καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των παιδιών.