Για την πλοήγηση

header image

Συνεργάτες - Προσέγγιση


Το Κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας και Ψυχοθεραπείας πλαισιώνεται από μια ομάδα ειδικευμένων επιστημόνων με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών, μαθησιακών και ψυχολογικών δυσκολιών.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο), οι οποίοι συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση αναπτυξιακών, μαθησιακών και ψυχολογικών δυσκολιών.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου υπό την σταθερή εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου και άλλων έμπειρων συνεργατών, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και αναλαμβάνει την θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού, εφήβου ή της οικογένειας.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΟΥΡΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Βελιγραδίου
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών